II Palkkaus

Tarkista voimassa olevat palkkataulukot liittojen kotisivuilta www.teknologiatyonantajat.fi ja www.teollisuusliitto.fi. Palkankorotusajankohdista ja -määräyksistä katso Allekirjoituspöytäkirja. 

Palkkausta koskevat määräykset perustuvat samapalkkaisuusperiaatteen toteuttamiseen. Tässä periaatteessa on kaksi osaa:

  • työnvaativuuden periaate eli vaativammasta työstä enemmän palkkaa kuin vähemmän vaativasta työstä ja
  • pätevyyden periaate eli paremmasta pätevyydestä enemmän palkkaa kuin vähäisemmästä pätevyydestä.

Samapalkkaisuusperiaatteen toteuttamiseksi työntekijän peruspalkassa (pp) on kaksi osuutta, joista työkohtaisen palkanosuuden (tko) määrää hänen tekemiensä töiden vaativuus ja henkilökohtaisen palkanosuuden (hko) hänen pätevyytensä.

 

LiitetiedostoKoko
2.42 MB