II Palkkaus

Tarkista voimassa olevat palkkataulukot liittojen kotisivuilta www.teknologiateollisuus.fi ja www.teollisuusliitto.fi. Palkankorotusajankohdista ja -määräyksistä katso Allekirjoituspöytäkirja. Niiden työntekijöiden työsuhteissa, joissa on 31.10.2017 noudatettu teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimusta, sovelletaan jäljempänä olevien palkkamääräysten lisäksi työehtosopimuksen liitteenä olevan erillisen pöytäkirjan määräyksiä.

Palkkausta koskevat määräykset perustuvat samapalkkaisuusperiaatteen toteuttamiseen. Tässä periaatteessa on kaksi osaa:

  • työnvaativuuden periaate eli vaativammasta työstä enemmän palkkaa kuin vähemmän vaativasta työstä ja
  • pätevyyden periaate eli paremmasta pätevyydestä enemmän palkkaa kuin vähäisemmästä pätevyydestä.

Samapalkkaisuusperiaatteen toteuttamiseksi työntekijän peruspalkassa (pp) on kaksi osuutta, joista työkohtaisen palkanosuuden (tko) määrää hänen tekemiensä töiden vaativuus ja henkilökohtaisen palkanosuuden (hko) hänen pätevyytensä.

Palkkarakenneopas

LiitetiedostoKoko
2.16 MB