40 Neuvottelumenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä

Jos työpaikalla syntyy tarve irtisanoa, lomauttaa tai osa-aikaistaa työntekijöitä taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä, työnantajan on noudatettava yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (334/07) säännöksiä kuitenkin tässä kohdassa sovituin poikkeuksin. Neuvotteluvelvollisuus koskee yrityksiä, jotka kuuluvat yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (334/07) soveltamispiiriin.

Yhteistoimintalaki ei ole työehtosopimuksen osa. Tämän luvun määräykset ovat lakia täydentäviä ja niillä korvataan lain vastaavat kohdat.

Yhteistoimintalain (1333/2021) 19  ja 23 §:istä  poiketen yhteistoimintavelvoitteet katsotaan täytetyksi, kun asiaa on käsitelty yhteistoimintamenettelyssä kirjallisen neuvotteluesityksen tekemisen jälkeen työehtosopimuksessa määriteltyjen neuvotteluaikojen mukaisesti.

Työnantajan on huolehdittava, että ennen neuvotteluja annettavat yhteistoimintalain (1333/2021) 19 §:n mukaiset tiedot ovat riittäviä neuvottelujen aloittamiseksi. Neuvottelut voidaan aloittaa heti tarpeellisen valmistautumisajan jälkeen.

Neuvotteluajat

Neuvottelujen kohteena on toimenpide, joka ilmeisesti johtaa:

Neuvotteluaika:

Alle kymmenen työntekijän osa-aikaistamiseen, lomauttamiseen tai irtisanomiseen.

14 päivää neuvotteluesityksen tekemisestä, ellei paikallisesti ole sovittu toisin.

Enintään 90 päivää kestävään vähintään kymmeneen työntekijään kohdistuvaan lomauttamiseen.

14 päivää neuvotteluesityksen tekemisestä, ellei paikallisesti ole sovittu toisin..

Vähintään kymmenen työntekijän osa-aikaistamiseen, lomauttamiseen yli 90 päivän ajaksi tai irtisanomiseen.

Kuusi viikkoa neuvotteluesityksen tekemisestä, ellei paikallisesti ole sovittu toisin..

Neuvotteluaika (koskee kaikkia toimenpiteitä) pienissä yrityksissä ja yrityssaneeraustilanteissa

Yritys, jonka työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä on säännöllisesti vähintään 20 mutta alle 30.

14 päivää neuvotteluesityksen tekemisestä, ellei paikallisesti ole sovittu toisin..

Yritys, joka on yrityksen saneerauksesta annetussa laissa tarkoitetun saneerausmenettelyn kohteena.

14 päivää neuvotteluesityksen tekemisestä, ellei paikallisesti ole sovittu toisin..

Työntekijöiden mahdollista irtisanomista edeltävien yhteistoimintaneuvottelujen alussa annettavasta tai esitettävästä työllistymistä edistävästä toimintasuunnitelmasta ja toimintaperiaatteista ks. liittojen muutosturva-aineisto.

LiitetiedostoKoko
169.77 KB