33 Soveltamisala

Tämän osion määräykset koskevat:

  • toistaiseksi voimassaolevan työsopimuksen irtisanomista,
  • työntekijän lomauttamista,
  • työsopimuksen purkamista ja purkautumista,
  • työntekijän irtisanoutumista,
  • työsopimuksen päättämismenettelyä ja
  • lomautusmenettelyä.

Tämän osion määräykset eivät koske:

  • työsopimuksen purkamista koeajan perusteella (TSL 1 luvun 4 §),
  • työsopimuksen irtisanomista, kun yritys on asetettu yrityssaneeraukseen (TSL 7 luku 7 §),
  • työsopimuksen  irtisanomista  työnantajan  konkurssin  tai kuoleman johdosta (TSL 7 luku 8 §) eikä
  • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuja oppisopimussuhteita.

Työsopimusta koeajan perusteella purettaessa taikka sitä irtisanottaessa saneerausmenettelyn yhteydessä ja työnantajan konkurssin tai kuoleman johdosta noudatetaan kuitenkin kohtien 39.3 ja 39.4 mukaisia menettelytapamääräyksiä. Koeaikapurkamisen osalta noudatetaan myös kohdan 39.2 mukaista menettelyä.